Expectativa - Pedidos De Fábrica - Trimestral - Anual - 2018 2019 2020


Último Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19
Alemania 0.30 2018-09 0.6 -0.6 0.9 -2
Italia 4.90 2018-08 1.1 2.5 0.9 -1
Rumania 9.30 2018-09 10.24 10.18 10.1 10.07
España 7.50 2018-08 4 3.8 3.6 3.2
Suiza 11.40 2018-03 3.86 3.45 4.58 5.81
Reino Unido -6.00 2018-10 3 2 2 1
Estados Unidos 0.70 2018-09 1.5 -0.9 2.2 1.8


EXPECTATIVA - PEDIDOS DE FÁBRICA