Precio De Mercado
70,290.00
Cambio Diario
4.33%
Anual
-14.14%

Precio Día Año
J Front Retailing 1,101.00 -6.00 -0.54% 5.56%
Isetan Mitsukoshi 1,050.00 -11.00 -1.04% 26.20%
Seven & I Holdings 5,314.00 -95.00 -1.76% 1.57%
KAO 5,604.00 31.00 0.56% -18.48%
Rakuten 627.00 10.00 1.62% -49.60%
Shiseido 5,458.00 -31.00 -0.56% -32.74%
Takashimaya 1,411.00 -3.00 -0.21% 11.28%
Marui Group 2,347.00 1.00 0.04% 10.66%
AEON 2,372.50 -19.50 -0.82% -20.52%
Fast Retailing 70,290.00 2,920.00 4.33% -14.14%

Precio Día Año
JP225 26423 269.66 1.03% -7.75%