Precio De Mercado
1,445.00
Cambio Diario
0.42%
Anual
12.45%

Precio Día Año
Showa Denko 2,250.00 22.00 0.99% -30.98%
Tokai Carbon 1,046.00 19.00 1.85% -31.09%
Nippon Steel 1,923.50 0.50 0.03% 3.16%
Kobelco 618.00 3.00 0.49% -13.81%
JFE Holdings 1,445.00 6.00 0.42% 12.45%
Nippon Light 1,534.00 20.00 1.32% -17.88%
Mitsui Mining & Smelting 3,175.00 30.00 0.95% 2.42%
Mitsubishi Materials 1,942.00 30.00 1.57% -13.65%
Dowa 4,630.00 20.00 0.43% 3.23%
Furukawa Electric 2,261.00 8.00 0.36% -18.70%
Sumitomo Electric 1,458.00 3.00 0.21% -10.19%
Fujikura 753.00 9.00 1.21% 40.75%
Itochu 3,799.00 29.00 0.77% 17.91%
Marubeni 1,235.50 11.50 0.94% 27.11%
Mitsui 2,933.50 10.50 0.36% 12.37%
Sumitomo 1,887.50 6.50 0.35% 24.96%
Mitsubishi 3,980.00 8.00 0.20% 28.47%

Precio Día Año
JP225 26423 269.66 1.03% -7.75%